Жорум

Баалуу нерсесинен баш тартуу маданияты

2 сентября 2020 г. 14:54 308

Адамзаттын балалык кезинен, кишинин кудай же кудайлар, шайтан-шабыр, жин-пери, түрдүү желмогуз жана айбанат менен бирге жашагандай мифтер калган. Ал мифтерде түшүнүксүз улуу күчтөр менен келишим түзүп, тапкан-ташыганынын бир бөлүгүн же бала-чакасын берип, алардан келчү азаптан убактылуу кутулушкан.

Аң-сезими жетилип, жалгыз кудайды аңдагандай даражага чыкканда, жалгыз Кудай менен келишип, ага атап курбанчылык кылып, каталарынын, эрежелерди бузганынын, түрдүү күнөөнүн кесепеттеринен арылган. Адам пайгамбардын эгиз уулдары Абыл менен Кабылдын трагедияга алып барган курбандыктары, Ибрахим пайгамбардын өз уулун курбандыкка чалуу аракети мындай архетипикалык драмалардан кабар берет.

Ислам менен христиан жана башка диний же мифологиялык ишенимдерде келечекте жакшы натыйжага жетиш үчүн бүгүнкү баалуу нерсеңден, же анын бир бөлүгүнөн өз каалооң менен кол жуушуң керек.

Руханий-интеллектуалдык ийгиликке жетиш үчүн сыйынууга же медитацияга, же түрдүү кубулуштар тууралуу ой жүгүртүүгө атайын убакыт бөлүшүң керек. Андай курбанчылык кылбасаң, келечек башаламан, бүдөмүк турмуш менен жооп берет.

Бүгүн тапкан каражаттын баарын өзүңө гана коротпостон, бир бөлүгүн кошумчага, ражага, акчалай фонд топтоого же атайын жардамга жумшаган жакшы экен. Муну менен үй-бүлөдөгү, жакын чөйрөңдөгү жана жалпы коомдогу биримдикке, өз ара ишенимге салым кошкон болот экенсиң.

Ата-энебиз мурдагы жылы 43 күн аралык менен бул жалгандан кайтып кетишкен. Акыркы айларындагы пенсияларын эмне кылабыз деп кеңешип, алардын атынан фонд түзөлү деп чечтик. Аркасынан калган уул-кыздарынын 11 үй бүлөсү фондубузга айына миң сомдон которуп турмай болдук. Быйылкы корона-вирус учурунда катуу ооруп калган үй-бүлө мүчөлөрүбүз дары-дармекке короткон каражыттын бир бөлүгү фондубуздун акчасы менен жабылды.

Той-торопону жакшы көргөн кыргыз суткасындагы 24 сааттын бир бөлүгүн (курагына жараша) келечектеги жакшы физикалык формасы үчүн коротуусу зарыл болуп калды. Өткөн текстте жазылган Жеңил желип жүгүрүү (3j) мындай курбанчылыктын бир көрүнүшү гана. Ар ким каражаты жана физикалык жана башка мүмкүнчүлүгүнө жараша күндө жок дегенде бир саатын атайын физикалык активдүүлүккө бөлгөнү жакшы.

Мындай активдүүлүк, кишинин эң баалуу нерсесин – убактысын келечектеги өзү үчүн курбандыкка чалуу болуп эсептелет. Андай курбандыктын берекесин ошол күнү эле сезесиз. Анткени ал күнүңүз башкача, көтөрүнкү жана сергек маанайда өтөт. Мындай курбандык убагында чалынып турбаса, кесепети түрдүү хроникалык оору катары кайтып келүүсү мүмкүн.

Андан да жаманы, белгилүү мультсериалдагы Гомер Симпсондой, “Бул келечектеги Гомердин проблемасы” деп, бир бөтөлкө арак менен бир банка майонезди ичпешибиз керек.

Гумнисттик багыттагы психологдордун айтымында, акыры өлөрүн билип туруп жашаган, баласын азаптуу дүйнөгө алып келип атканын билип туруп тукум улаган жалгыз жандык катары киши, кандай жана ким болбосун, терең урмат-сыйга татыктуу.