Борбор Азия

Балдарың чыкты кайдан!?

2 мая 2020 г. 18:26 405

Баатырдан урпакпыз деп

Эрденип нарктанабыз,

Улуубуз, айкөлбүз деп

Менменсип мактанабыз!


Керкейип компоёбуз,

Эр Манас бабабыз деп,

Мактоого татыйбызбы?

Ошондон салайын кеп.


Тилиңди кесем десе,

Тик туруп тайманбаган,

Айбыкпас арстан жүрөк,

Уулдарың кайда калган?


Бастырып душман келсе,

Тулпарсыз жоо майтарган

Эр жүрөк Курманбектей

Уулдарың кайда калган?


Күтүүсүз душман келсе,

Жарагын колго алган

Куялы, Жаңыл мырза

Кыздарың кайда калган.


Уучубуз кур эмес деп

Улуу эл атанабыз,

Манкурт уул, кыздар чыкты,

Эмне деп актанабыз!?


Акы алып бата берген

Чалдарың чыкты кайдан?

Күндөштөй акыйлашкан

Балдарың чыкты кайдан?


Жүгүнүп бийликтүүгө,

Жер тиктеп жалтаңдаган

Кул мүнөз, күн карама

Балдарың чыкты кайдан?


Бурмалап акыйкатты,

Жугунду жалаа жапкан,

Чөгөлөп чөнтөктүүгө

Кыздарың чыкты кайдан?


Төрөбөйм, чай куйбайм деп

Дүрбөлөң, чуу баштаган,

Улутка залал чачкан

Кыздарың чыкты кайдан?


Арнамыс, калыстыкты

Акчадан төмөн койгон

Аксакал карыялар

Айткыла, качан болгон?


Барктуулар чыккан элден

Башсыздар чыкты кенен,

Барабыз түшүп төмөн

Барбызбы муну сезген!?


Улуулар чыккан элден

Уурулар чыкты кенен

Уурдаттык улуулукту

Ушуну сездик бекен!?


Көрбөйм деп калпыстыкты

Көздөрүн жумуп алган,

Укпайм деп убайымды

Кулагын жабып алган,

Көр көөдөн кайдыгерлер,

Түркөйлөр чыкты кайдан!?

Ильяс Сарыев