Жорум

Ийгиликтин экинчи кадамы - ​Кыялдануу

13 февраля 2019 г. 16:12 3045

Учакта учтуңуз беле, эч болбосо көрсөңүз керек? Ким жасады, кайдан жаралды деген ойго баткан чыгаарсыз. Машинаны кайсыл ойчул, кантип ойлоп тапты деген суроо сизде да пайда болгондур.

Бул нерселердин баарын адам кыялданып, анан жасап чыкты. Мына ошондуктан да “Дүйнөнү кыялкечтер курат, алар дүйнүн өзгөртүшөт, жаңы технологияларды жана өзгөчө ачылыштарды жасайт.” – деп айтылса керек. Алар “Менин эч нерсем калбаса да кыялым кала берген” – деп өз кыялынын аркасынан эрчип, жаңы ачылыштарды ачышкан чыгаар.

Сиз да чоң нерселерди кыялданыңыз, өзүңүздүн кесибиңиздин мыктысы болууну, байлыкты, бийликти, бейишти, баарын кыялданыңыз. Себеби ийгилике жеткирүүчү экинчи кадам:

Кыялдануу.

Кыял – иштин башталышы. Сиздин келечекте бара турган жериңиз азыркы кыялдарыңыз экенин унутпаңыз. Бул нерсени каарманыбыздын башынан өткөргөн окуясы менен далилдеп кетели: “Мен 11-класста окуган кезимде баарыбыз тапшырып жүргөн ЖРТтен жогорку баллды алууну кыялдынчумун. Бирок өз мектебим ичинде гана. Бул кыялды бассам–турсам унутпайт элем. Ошол кыялга жетүү үчүн күнүнө бир саат даярдана баштадым. Тест да болду, жыйынтыгы да келди, жогоркуну алыптырмын. Кыялымдын күчүбү, айтор кайсы предметтен тапшырсам ошонун барынан жогорку экем. Бирок өз мектебим ичинде гана. Мен кийин гана түшүндүм, эгер райондо жогорку болууну кыялдансам, эки саат даярданмакмын, ага жетмекмин”.

Менден башка да көп киши чоң ата-энелеринин “Бул нерселер менин кыялым гана болчу” – деп айтканын уккандыр. Алар да жетти ошол нерсеге, кыялы орундалды, анан эскерип жатат. Мына ошондуктан сиз да кыялыңызды чектебеңиз. Ал сизди аракетке түртөт, анан жыйынтык келип чыгат.

Юпитерди кыялдансаң, айга түшөсүн.

Кыял – иштин башталышы.

Дүйнөнү кыялкечтер курат.

Ийгиликтин биринчи кадамы бул шилтемеде