Орусия

Путин Миграциялык саясаттын жаңы концепциясын бекитти

1 ноября 2018 г. 13:04 3495

Орусия Федерациясынан президенти Владимир Путин токтому менен 2019-2025-жылдардагы Миграциялык саясаттын жаңы концепциясын бекитти

17 беттик документ Кремлдин сайтына коюлду. Ал боюнча Орусияда жашап, иштейм дегендин баарына эшик ачылат. Виза ачуу, өлкөгө кирүү, орусиялык жарандыкты берүү жеңилдейт.

Буга чейинки Концепция 2012-жылы бекитилип, 2025-жылга чейин иштеши керек болчу. Жаңы, 2019-2025-жылкы, кайра каралып чыккан концепция боюнча, мурункусу күчүн жоготту. Токтомго ылайык, өкмөт үч айдын ичинде концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын мерчемин аныктоосу керек. Ага чейин бардык мамлекеттик уюмдарга миграция тармагында иш алып барууда “концепциянын жоболорун сактоо” сунушталат.

Документтин өзүндө ал “мамлекеттик миграциялык саясаттын максаттарын, принциптерин жана негизги багыттарын аныктайт” деп белгиленген. Концепция “Ыраакы Чыгыш жана Байкал аймагынын социалдык-экономикалык стратегиясы” жана “ОФтун 2030-жылга чейинки социалдык-экономикалык узак мөөнөттүү өнүгүүсүнүн божомолу” сыяктуу документтердин негизинде иштелип чыккан деп жазылган.

Миграциялык саясаттын максаты “өлкөнүн социалдык-экономикалык, аймактык жана демографиялык өнүгүүсүндөгү маселелерди чечкенге өбөлгө түзүп, калктын турмушунун сапатын жогорулатууга, мамлекеттин коопсуздугун камсыздоого, улуттук эмгек базарын коргоого, орусиялык коомдо улуттар жана диндер аралык тынчтык менен биримдикти сактоого, мындан сырткары орус маданияты менен тилин жана анын цивилизациялык кодун түзгөн Орусия элдеринин тарыхий-маданий мурасын, коргоп сактап калууга багытталган”.

Орусия калкынын толукталып, эмгек ресурстары менен камсыздалуусунун негизги булагы төрөт экенин белгилөө менен бирге, документте, демографиялык көйөгөйлөр менен ага байланыштуу экономикалык маселелерди чечүүнүн кошумча куралы катары миграциялык саясат да аталган.

Концепцияда өлкө “өзүнүн же балдарынын келечегин аны менен байланыштырбаган жана орусиялык коомго толук сиңип кетүү максатын көздөбөгөн, бирок Орусияны өзүнүн экономикалык, социалдык жана маданий муктаждыктарын чечкен өлкө катары караган” ошол эле убакта “ОФнын мыйзамдарынын талаптарын аткарган, анын айлана-чөйрөсү менен табигий ресурстарына, материалдык жана маданий баалуулуктарына, орусия калкынын регионалдык жана этно-маданий турмушунун көп кырдуулугуна кылдат мамиле кылган” чет өлкөлүктөргө да ачык болушу керек деп атайын белгиленген.

Концепциянын 18-пункту боюнча миграциялык мыйзамдын жакшыртылуусу “жарандар үчүн жөнөкөй, түшүнүктүү жана аткарылчу эрежелерге” алып келиши керек делген. Мунун баары бул тармактагы административдик тоскоолдор менен “алар шарттаган чыгымдарды” жоюусу керек.

Ал үчүн мекендештердин жана “орусиялык коомго ийгиликтүү жуурулушуп кетчү башка кишилердин” Орусияга өз каалоосу менен көчүп келүүсүн камсыздаган укуктук жана уюштуруу механизмдерин жакшыртуу көздөлгөн.

“Миграциялык саясаттын негизги багыттары” бөлүмүндө өлкөгө мекендештердин көчүп келүүсү менен чет өлкөлүктөрдүн кирүүсүн жөнөкөйлөткөн конкреттүү тапшырмалар тизмектелген. Алардын арасында ОФга кирүүдө виза алууну жана өлкөдө иштеш үчүн туруп калууну жеңилдетүү бар. Орусия жарандыгын алууну жөнөкөйлөштүрүү да мерчемделген.

Мындан сырткары керектүү адистердин өз каалоосу менен көчүп келүүсү жакшыртылган. Аларга педагогдор, врачтар, инженерлер, фермерлер, ишкерлер, инвесторлор, маданият менен искусствонун көрүнүктүү ишмерлери кирет. Мамлекет “мындай кишилерди тарткан” орусиялык уюмдарга колдоо көрсөтмөкчү.

Эң биринчи кезекте отурукташтыруу зарыл болгон аймактарда, мекендештердин көчүп келүүсүнө жардамдашуу үчүн, каржы ресурстарынын топтолуусу каралган.

“Интеллектуалдык менчик, өндүрүш куралдары менен башка негизги фонддорду” Орусияга ташып келүүгө байланыштуу “негизсиз административдик жана каржы чыгымдарын” жоюу да мерчемделген.

“Окуган, илимий жана педагогикалык кызматкерлердин” эркин жүрүүсүн колдоого документтин өзүнчө пункту арналган. Алар үчүн Орусия ачылып, өлкөгө кирүүсүнө, окуусуна жана иштөөсүнө жагымдуу жагдай камсылдалуу зарыл экени айтылган. Орусиялык жарандарды окутууга чет өлкөлүк ЖОЖдордун мугалимдерин тартуу пландалган.

Концепцияда миграция өлкөдөгү жашоонун сапаты менен түздөн-түз байланыштырылган. “Мигранттар келген жеринде... социалдык, билим берүү, медициналык, маданий жана башка кызматтарды сунуунун, укук тартибинин, транспорттук энергетикалык, телекоммуникациялык жана маалыматтык инфраструктуранын абалы... коомдук жайлардын жагымдуулугу көйгөйлөрүнө капташууда” делип, буларды жакшыртуу белгиленген.

Концепцияга жараша миграциялык саясатты президент аныктайт. Орусия парламентинин эки палатасы аны ишке ашырууну мыйзамдаштырат. Өкмөт федералдык мекемелердин ишин багыттап, коюлган маселелердин аткарылуусу боюнча өлкө башчысына жыл сайын отчёт берип турат.

Владимир Соловьёв, Коммерсантъ, Орусия