Орусия

​Орус армиясынын “терминатор” кийими

13 октября 2018 г. 13:40 2009

“Темир киши” тасмасынын негизги каарманы Тони Старк денесине кан жүгүргөн кадимки эле киши болгону менен, аны “темир киши” кылган жогорку технологиялык кийими асманга да учуруп чыгып, мухиттин түбүнө да түшкөнгө мүмкүндүк берген.

Жакында Орусия бул тасмадагы костюмга окшогон болочок аскер кийимин калайыкка сунду. 60 түрдүү бөлүкчөдөн турган кийим жоокердин коргонуусуна да, чабуулга өтүүсүнө да сонун жардам берет.

Чабуулда аскердин шамдагайлыгын арттырат. Костюм эң алдыңкы байланыш жабдыктары менен толукталып, алар бир эле учурда башкаруучу пункт жана башка жоокерлер менен ыкчам сүйлөшүүгө мүмкүндүк берет. Мээлөө системасы бутага чейинки аралыкты, абанын температурасын, нымдуулукту, октун учкан жолун автоматтык түрдө эсептеп берип, куралдын натыйжалуулугун арттырат. Мындан сырткары бул кийим имерилиште жашынып калган буталарды бурчтан кайрылбай туруп жок кылууга да жол ачат.

Бул костюм коргонуп жаткан жоокерди түрдүү коркунучтуу абалдардан куткарып кала алат. Аскер кийими сыртынан өзгөчө курактагы материал менен капталып, октон гана сактап калбастан, чөйрөгө жараша кубулуп, жашынууга да мүмкүндүк берет. Костюмдун сырты менен ыкташкан ийкемдүү экзоскелет жоокерге адаттан сырткары күч менен чыдамдуулук берип, согуш майданына тез кирип, кайра чыгып кетүүгө жардамдашат.

Баш туулгасы да түрдүү жагдайдан куткарып кете алат. Ал башты толук жапканынан сырткары, таза абада ишке кирбеген, бирок уулу заттар пайда болгондо дароо иштеп баштаган противогаз менен жабдылган. Андан сырткары баш туулга жоокердин абалы тууралуу маалыматты үзгүштүксүз жыйнап, керектүү учурда мээни электр кубаты менен камсыздап турат. Буга рюкзакты, сууну тазарткан жана башка медициналык кызматтарды көрсөткөн жабдыктарын кошкондо, аны “чакан база” деп да атап койсо болот.

Бирок “болочок аскердин” бир-эки кемтиги да бар. Ага кошумча күч берген батарейкалары өтүгүндө жайгашкандыктан иштөөсү чектелип, аны белгилүү бир убакта гана колдонууга мүмкүндүк берет. Анткени менен окумуштуулар бул костюмду мындан нары да жакшыртып, кемчиликтерин азайтууга аракеттене бермекчи.

Ся Хао, Ли Пэнлинь, Чжунго цзюньван, Кытай