Ара жолдогу мамлекет

​Мен жалкоомун! Эмне кылышым керек?

21 июля 2018 г. 17:26 8285

Жалкоолук баардык убакта адам баласынын жаман адаты болуп келген. Жалкоо киши эч качан баштаган иштеринин аягына чыкпайт, жалкоо эч убакта койгон максатына жетпейт, жалкоо өзүнөн талап кылынган нерсени эч качан бүтүрө албайт.

Сиз эр жүрөктүк менен “Мен жалкоомун!” деп моюндай алсаңыз, демек, мындай илең-салаң кишилердин арасында жүрө бербестен, бул терс сапаттан арылуу убактысы келди дегендик. Жалкоолуктан кутулуу маалы бышып жетилди!

Жалкоолуктан кантип арылам: эмне кылуум керек

1. Жалкоолугубуздун себебин издейбиз

Жөнөкөй мисалдан баштайлы. Сизден туруп баштагыңыз да келбеген аракет же ишти талап кылышуууда. Ал тууралуу жакшылап ойлонсоңуз, бул ишти каалабай, андан качканыңыздын түрдүү себептери бар. Кээде кишиден колунан келбеген нерсе да талап кылынуусу мүмкүн.

Ошондуктан каалабай жаткандыгыңыздын себебин аныктап чыгуу өтө маанилүү. Эмне үчүн ушул конкреттүү иш улам кийинкиге калтырылып же көңүлдөн чыгып кетип жатат? Себебин тапсаңыз, жалкоолуктун да бул себептин ичинде камтылган натыйжалардын бири экенин түшүнөсүз. Себептерди талдап чыксак, натыйжасын да жоё алабыз.

2. Мотивация (шыктануу) издейбиз

Кандайдыр бир ишке шактандыруу шумдук натыйжа берет. Шыктандырылган жалкоо дароо жигердүү, жаңычыл жана көңүлдүү кишиге айланат, анткени кошумча руханий түрткү жана кубаттуу пикир алат.

Жалкоолукту көңүлүңүздү багыттаган компас катары элестетиңиз. Башкалардын түрткүсү менен өзүңүздүн эркиңизге каршы кылынган ар бир бурулушта жалкоолук-компасыңыз дароо жанданып: “Сен башка жакка бурулдуң”, “Мен ал жакты каалабайм” деген сыяктуу белги берет. Мында жалкоолук жардамга келип, турмуштун сизге ылайыктуу туура тарабын көрсөтүп турат.

Шыктандырууга кайтсак, жалкоолук өнөкөтүндө анын жетишсиздиги апачык көрүнүп турат. Дайыма логикага баш ийип келген кишинин мээси, эмне үчүн эч кандай пайда алып келбеген маанисиз аракеттерге барыш керек экенин эч түшүнө албайт.

Шыктандыруу мындай көтөрүлүшкө чыккан мээни тынчтанткан сыйлык болуп, жалкоолуктан дароо арылтат. Шыктандырылган инсан аракеттеринин себептери менен натыйжаларын жакшы аңдап, алардын белгилүү бир пайдалуу натыйжага жетүүгө керек экенин түшүнүп, жалкоолугунун алдын алат.

3. Өзүбүздү алдабайлы

Сиздин чөйрөңүз менен ишиңиз тажатуучу жана айла кетирүүчү нерселер экенин моюнга алуудан качпаңыз. Жалкоолугуңуз мындай учурда жашоо кубатыңызды маанисиз нерселерге коротуп жаткан керексиз аракеттерден тоскон механизм катары пайда болот. Организмиңиздин жалкоолук же каалабастык сыяктуу реакциясы эмнеге иштеп кетип жатканын түшүнүүгө аракеттениңиз.

Жалгыз олтуруп, жогорудагы суроону корутундулаган жообуңузду калыптаганга аракеттениңиз. Буга чейин айтылгандай эле, жалкоолуктун пайда болуу себептерин тапсак, анын натыйжаларынан кутула алабыз.

Сиз жашооңуздан чын эле эмне каалайсыз? Кайсыл нерсеге бүт өмүрүңүздү арнагыңыз келет? Сизди эмне кызыктырат, эмне чочутуп кыжырлантат? Жалкоолугуңуздун себебин тапсаңыз бүт өмүрүңүздү өзгөртө аласыз!

Жалкоолуктун түрлөрүн талдоону үйрөнөлү

Жогорудагы нерсенин баарын, сизди “туура” жалкоолук тооруп жатса гана аткаруу маанилүү. Организмдин коргонуу реакциясы катары каралчу “туура” жалкоолуктан сырткары “талкалоочу” делген, эч нерсе кылууну каалабаган жалкоолук бар.

Жалкоолуктан пайда болгон сезимдериңиз менен туюмдарыңызга жакшы көңүл бурсаңыз бул эки түрдү жалкоолукту ажыратуу анча оор эмес.

- “Туура” же “коргонуу” жалкоолугу чарчап-чаалыгуу жана сыркоолоп калуу мүнөзүндө өөрчүйт;

- “Талкалоочу” жалкоолук болсо кайдыгерлик жана көңүлдүн чөгүүсү менен коштолот.

Эгер биринчи жалкоолуктан кутулуу үчүн жумушту, чөйрөнү же кесипти алмаштыруу гана керек болсо, экинчи абал өз баалуулуктары менен терең иштөөнү, жалкоолукту жеңип чыгуучу мотивация караштырууну талап кылат. Эгер жалкоолукту баалоо системасын жөнөкөйлөтсөк, төмөнкүчө айтсак болот:

- “Туура” жалкоолук – бул конкреттүү аракет менен ишти арткарууну каалабоо;

- “Талкалоочу” жалкоолук – эмне болсо да аткарууну каалабоо.

Сизге тоскоол болуп жаткан жалкоолугуңуздун себептери менен мүнөзүн так аныктасак, бул терс илдетти жеңүү жөнөкөйлөшөт. Өз жалкоолугун жеңе алган киши жашоонун жаңы маанисин таап, кайра төрөлгөндөй болот. Ошондуктан, сөз менен жеткирүү мүмкүн болбогон ырахат жана кубанычка жетет!

todid.ru, Орусия