Жорум

​Мэр думана эмес бомж кейпинде жүргөндүр...

25 апреля 2018 г. 11:01 862

Неберем менен "Эркиндик" бульварында сейилдеп жүргөм, эл көп, бир аз отуруп бутту эс алдырайын десем орундуктардын баары бош эмес, бирин серин эле улгайган кишилер болбосо дээрлик баарында жаштар отурушат, эки-экиден шынарлашкан...

Аңгычакты аркы беттеги бир орундук бош турганын көзүм чалып калды. Айланып баргыча дагы бирөөлөр отуруп алабы деп ойлоп неберемди көтөрүп алып бакты аралап, көк шибер менен декилдеп басып жетип барсам бош эмес, сакал-муруту, чачы өскөн, шапкени баса кийген, үстүндө эски-уску кийимчен бирөө орундуктун так ортосуна жатып алыптыр, узунунан түшүп, кыязы уктап атат... кебетеси бомж...

Ошондон улам анын жанына эч ким отурбай, аркы беттен орундук боштой көрүнүптүр да. Каа-ап деп ары өтө бердим эле, бирок: "Мэр деген сакал-мурут тагып алып, кеп-чач кийип, үстү-башына эски-уску кийим кийген дубанадай болуп шаарды, базарларды кыдырып элдин жашоосу, көйгөйлөрү менен таанышып жатыптыр..." - деп айтып атышпайт беле, балким "уктап жаткан бомж" болумуш болуп айланага көз салып, бул жерде саясатты тим эле устукандап, жиликтеп сүйлөшүп аркы-терки басып жүрүшкөн аксакалдардын айткандарына кулак төшөп жаткан чыгар, ушул жаткан бомж эмей эле Мэр болбосун деген ой башыма кылт дей түштү...

Кайра кайрылып жанагы жаткан бомжго окшогон кишинин жанына бардым, үңүлүп карасам окшобойт... эй - деп үн катсам былк деген жок, бети-башы шишик, көздүн тегереги көкала...чын эле арактан башы чыкпай калган бомжго окшош кебетеси...ойготкондон чочуладым, дагы кандай болот деп... Кетип калдым, "ач кулактан тынч кулак" дейт эмеспи.

Бирок азыркыга чейин оюмдан кетпей койду ушул окуя - балким чын эле Мэр жаткандыр, шаардыктардын жашоосу менен жакындан таанышып, ал эми кебетесин грим-мастери ушундай жасалгалап коюшу мүмкүн да, кадимки эле үшүп-шишиген бомждон эч айырмасы жок болгондой кылып... антпесе жөн эле бомж ошентип жатса милиция эбак эле жетелеп кетет эле го...ээн-эркин уктатпай калсын, кантсе да "Эркиндик" бульвары эл көп баскан, айрыкча чет элдиктер көп жүрчү жер эмеспи...