Жорум

​Кыргызда орус болуу...

8 марта 2018 г. 18:59 1170

Интернеттен тиги же бул жакка кирип, бизде орустар кыргыздарга кандай мамиле кылат жана кыргыздар орустарга кантет деген постторду окуп калам. Мындай темалардын эч бирисине өзүмдүн комментарийлерим менен кыпчылгым келбейт.

Бирок...

Өз оюмду айта кетейин.

Мен 50 жашка чыктым. Өмүрүм Кыргызстанда өттү. Фамилиям жөөттүкү.

Мурун да баары муну кандайдыр бир мүшкүл көрүшүп, мындай фамилиямдан улам мага кандай мамиле кылышат деп дайыма сурай беришчү.

Ошондуктан...

Кандай болбосун улутчулдук темасы мени эмнегедир айланып өттү. Мени Пахман экеним үчүн гана жек көрүштү, Пахмандыгыман улам гана сүйүштү.

Эгер сиз инсан болсоңуз, ишенсеңиз, инсандыгыңыз кандай улутка таандык экениңизди жеңип чыгат.

Улутка байланыштуу көйгөйөлөрүңүз болбошу үчүн инсандыкка аракеттениңиз. Ошондо дүйнөдө улутка байланыштуу мүшкүл жок экенин түшүнөсүз.

Сиз эч ким менен иши жок, эч ким сиз менен иши жок бири болсоңуз...

Кантели анда...

Эмнеңиз менен өзгөчөлөнсөңүз, ошонуңуз менен жектелесиз же сүйүлөсүз. Эзелтен ушундай келген, азыр да ушундай.

Эгер тегеретеңизден улутуңуздан башка эч нерсеңиз менен айырмаланбасаңыз..., мындай жагдай сизди ызы-чуу чыгарууга эмес, тынч отуруп ойлонууга мажбурлашы керек.

Менин мындан башка айтаарым жок.