Ара жолдогу мамлекет

Бибиси: Киргизия кантип Кыргызстан болуп калды

17 января 2018 г. 20:30 1003

Бүгүндөн баштап макаларыбызда СССРдин кээ бир мамлекеттеринин аталыштарын өзгөртүүнү чечтик. Белорусия Беларусь болмокчу, Киргизия – Кыргызстан, Туркмения – Туркменистан, Молдавия – Молдова ж.б.у.с. болмокчу

Мындай тандоонун тегерегиндеги талаш-тартыштар көптөн бери болуп келүүдө. Советтер союзу урагандан кийин эгемендикке чыккан өлкөлөр аталыштарын өзгөртүшкөн. Жаңы карталар чыгып, жаңы жол белгилери коюлуп, журналисттер бул мамлекеттерди кантип аташ керектиги тууралуу баш оорутуп калышты.

Орус тилдүү макалаларыбызда советтик доордогу окуу куралдарында жазылып, калыптанып калган аталыштарды карманып келгенбиз. Жер-суу аталыштарында бул жакшы эле керекке жарачу. Бирок өлкөлөрдүн аталыштарына келгенде «баары дайыма ушундай жазып келген» деген аргумент барган сайын иштебей барат. Айрыкча жаңы менен эски аталыштар бирдей колдонула баштаганда кыйын болуп калды.

Мамлекеттердин жаңы аталыштары расмий документтердин бөлүгү жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын материалдарынын бир бөлүгү гана эмес, интернеттеги издөө системаларынын колдонуучуларынын артыкчылык берген сөздөрүнө айланды.

КИРИГИЗИЯ - кызыл сызык, КЫРГЫЗСТАН - көк сызык

Издөө системаларындагы тренддерден сырткары биз Бириккен Улуттар Уюмунун документтерине кайрылсак, ал жерде да постсоветтик чөлкөмдүн өлкөлөрүнүн жаңы аталыштары бекип калыптыр.

Биз, журналисттер үчүн кабарларыбыз дарегине жетип турганы маанилүү, материалдарыбыз оңой табылып окуганга ыңгайлуу болушу шарт. Тигил же бул аталышты жактыргандардын саясий тандоолору журналисттердин ишине тоскоол болбошу керек.

Окурмандарыбыз буга чейинкидей эле материалдарыбызда колдонулган советтик же постсоветтик аталыштардан саясий себептерди издебей, окуп же көрүп жаткан кабар, макала же тасманын маңызына карайт деп үмүттөнөбүз.

Фамиль Исмайлов, редактор, Бибиси на русском