Кытай/Индия

Жарыя! Акча таптым!

15 декабря 2017 г. 16:20 954

Кеч жатып кечээ кечинде,

Түнкү саат бир, же экиде,
Араңдан зорго ойгондум,
Күн чыккан кезде сегизде.

Шашылып балам экөөбүз,
Бакчага бардык кечигип.
Уулумду таштап ал жерге,
Жумушка кеттим энтигип...

Ишиме келсем свет жок,
Зериктим кылаар эрмек жок.
Ватсапты ачсам тымтырс го,
Бир-эки дагы жазуу жок...

Ортого тема таштадым,
Кызык бир оюн баштадым.
«Таап алдым» деп көп сумма,
Калпты ышкырта жар салдым.

Тилпон үнү тынчыбай,
Смс жаай баштады.
Группанын ичи будуң-чаң,
Тымтырс турган баштагы.

Ар кандай ойлор айтылды,
Личкага да жазылды.
Көптөн бери дайынсыз,
Жоголгон балдар табылды...

Кээ бирөөсү кат деди,
Алдыңа басып жат деди.
Жоготкон адам келбесе,
Үчтөн бир бизге бап деди.

Буйрубайт деп кээ бири,
Ак дилинен жооп берди.
Көңүлүң баарың ак экен,
Рахматым айтам мен эми...

Бар болгула баарыңар,
Жүрөктө ыйман барыңар.
Ашкере көп ойлонуп,
Үчтөн бир болгон тазыңар.

Ыйманды коюп бийикке,
Мечитке бер деп жазгандар.
Оо дүйнөмдү эске алып,
Буйрубайт деп калгандар...

Башында оюн болсо да,
Көп нерсе бүгүн байкадым.
Ак ниет достук мамиле,
Арабызда бар экен,
Болгула аман баарыңар,
Дос деген жакшы жан экен...

Автор: Кымбатбек Сатылганов