Борбор Азия

2018-жылга карата республикалык бюджети жөнүндө Өкмөттүн Токтому кабыл алынды

29 сентября 2017 г. 15:30 752

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө» Токтому кабыл алынды. Аталган документ КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-сентябрындагы кезектеги жыйынында жактырылды, деп КР Каржы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

КР Финансы министри Адылбек Касымалиевдин айтымында, 2018-2020-жылдарга бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 24-майындагы №1594-VI токтому менен бекитилген Бюджеттик резолюциясында аныкталган негизги багыттарды жана артыкчылыктарды эске алуу менен түзүлдү.

2017-жылдын 25-августунда №1836-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго кырк кадам» программасы, атап айтканда «Таза коом» санариптик трансформациялоо программасы багыт катары аныкталды.

Долбоорго ылайык, 2018-2020-жылдары негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр төмөнкүдөй болжолдонууда:

- номиналдык ИДП – 538,1 млрд. сом (2018-ж.),589,9 млрд. сом (2019-ж.),648,5 млрд. сом (2020-ж.);

- ИДПнын анык өсүшү – 3,6% (2018-ж.), 4,8% (2019-ж.), 5,2% (2020-ж.);

- инфляция – 5,7% (2018-ж.), 5,1% (2019-ж.), 4,5% (2020-ж.);

- калктын жан башына жашоо минимуму (айына)– 5185,4 сом (2018-ж.), 5455,0 сом (2019-ж.), 5760,5 сом (2020-ж.);

- орточо айлык эмгек акы – 16577,8 сом (2018-ж.), 17734,1 сом (2019-ж.), 18985,0 сом (2020-ж.);

- жумушсуздуктун деңгээли – 7,3% (2018-ж.), 7,2% (2019-ж.), 7,1% (2020-ж.).

Мамлекеттик бюджеттин кирешеси – жалпы кирешелер жана мамлекеттик тышкы инвестициялар менен гранттар – 158,3 млрд. сом, (2018-ж.), 158,8 млрд. сом (2019-ж.), 162,1 млрд. сом (2020-ж.).

Мамлекеттик бюджеттин жалпы чыгашасы – 178,6 млрд. сом (2018-ж.), 179,0 млрд. сом (2019-ж.), 181,5 млрд. сом (2020-ж.).

Республикалык бюджеттин кирешеси (жалпы кирешелер жана гранттар) – 142,5 млрд. сом (2018-ж.), 142,1 млрд. сом (2019-ж.), 144,6 млрд. сом (2020-ж.). Жалпы чыгашалар: 162,8 млрд. сом (2018-ж.), 162,3 млрд. сом (2019-ж.), 164,0 млрд. сом (2020-ж.). Бюджеттин тартыштыгы: 20,3 млрд. сом (2018-ж.), 20,2 млрд. сом (2019-ж.), 19,5 млрд. сом (2020-ж.).

Жалпы чыгашада секторлор боюнча чыгымдардын салыштырма салмагы:

Социалдык сектордун чыгымдарынын салыштырма салмагы жалпы чыгашанын 47,9%ын түзөт же 2017-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 2,3%га көбөйтүлдү. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар 2017-жылдын бюджетине салыштырмалуу 0,6%га төмөндөө менен жалпы чыгымдардын деңгээлинин 11,7%ын түзөт. Анын ичинде: мамлекеттик аппаратка кетчү чыгымдар 0,2%га кыскартылат, б.а. 4,1% деңгээлинде болжолдонууда. Күч блогуна кетчү чыгымдар 2017-жылдын деңгээлинде, башкача айтканда, 10,4% деңгээлинде калууда. Реалдуу сектордун чыгымдары 2017-жылдын бюджетине салыштырмалуу 1,6%га төмөндөө менен 30,1%ды түзөт.

Жергиликтүү бюджеттердин долбоору

2018-жылга жергиликтүү бюджеттердин долбоорунун жалпы көлөмү 20,1 млрд. сомду түзүп, 2017-жылга салыштырмалуу 417,6 млн. сомго көбөйдү. Жергиликтүү бюджеттердин өздүк кирешелери 2018-жылы 15,8 млрд. сомду түзүп, 2017-жылга салыштырмалуу 1 млрд. 440,7 млн. сомго көбөйдү. Теңдөөчү гранттар 2018-жылы 2017-жылдын деңгээлинде 1,8 млрд. сом өлчөмүндө эсептелди. Жергиликтүү бюджеттерге максаттуу трансферттер – 2,3 млрд. сом.

Мамлекеттик карыз

2017-жылдын 30-июнундагы абалга карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызынын өлчөмү 4,2 млрд. АКШ долларын түзөт, анын ичинен: мамлекеттик тышкы карыз – 3,8 млрд. АКШ доллары (91,2%), мамлекеттик ички карыз - 374 млн. АКШ доллары (8,8%).

Мамлекеттик инвестициялар

Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджетинин жана 2019-2020-жылдарга болжолунун долбоорунда мамлекеттик инвестициялардын жалпы көлөмү 42,6 млрд. сом өлчөмүндө болжолдонуп жатат же 2017-жылга салыштырмалуу 1,2 млрд. сомго кыскартылат. Мамлекеттик инвестициялардын каражаттарынан капиталдык салымдарга ички булактардан 2,9 млрд. сом каралган, бул каражаттар биринчи кезекте курулушу аяктап жаткан объекттерди бүткөрүүгө, жаратылыш кырсыктарынан жапа чеккен билим берүү объектилерин реконструкциялоого, ошондой эле авариялык абалдагы объекттерге жумшалат. Дем берүүчү гранттарга 500 млн. сом сунушталууда, ал эми мамлекеттик тышкы инвестицияларды ички булактардан кош каржылоого 1,6 млрд. сом суммасында каражаттар каралган. Мамлекеттик инвестицияларды тышкы булактардан каржылоо 37,6 млрд. сомду түзөт, анын ичинде мамлекеттик инвестициялардын гранттары – 10,3 млрд. сом, мамлекеттик инвестициялардын насыялары – 27,3 млрд. сом.

Республикалык бюджеттин тартыштыгын жабуу булактары 2018-жылы республикалык бюджеттин тартыштыгы 20,3 млрд. сом деңгээлинде болжолдонууда. Тартыштыкты жабуу булактары: тышкы каражаттар – 20,5 млрд. сом, ички каражаттар – 204,8 млн. сомду түзөт.