Жорум

Жаңыча иш алып барган журналдан жаңыча апенди!

14 апреля 2017 г. 13:25 1498

“Баластан” интерактив журналы барган сайын бөбөктөр үчүн жаңыча иштерди жасап келүүдө. Тагыраак айтканда журналдын интерактив болушу, Play Market тиркемесиндеги балдар үчүн кыргыз тилин үйрөнүү, таанып-билүү оюндары, “365 күн жомок” жана “Апендинин жоруктарынын” комикс түрүндө китепче болуп чыгышы мекенибиздеги алгачкы иштерден.

Китепченин түзүүчүсү Жаныбек Абидетегиндин демилгеси менен “Апендинин жоруктары” өзгөртүлгөн, жаңыча форматта басылып чыкты. Ал мурункудан айырмаланып жөн гана жазуу түрүндө болбостон комикс жанрында кызыктуу чагылдырылган. Андан тышкары Апендини жаңы образда көрө аласыздар. Дегеним, илгерки Апенди бирин-серин тиштери бар, эски чепкен кийген кейпи менен белгилүү болсо учурдагысы талапка жооп берген заманбап.

Апенди – карапайым калктын ой-кыялынан жаралган элдик каарман. Апендинин жоруктары, ал тууралуу анекдоттор дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө таралган, эл арасында оозеки түрүндө да, китеп болуп да жашап келет. Түрк тилдүү элдерде: Апенди, Кожо Насреддин, Кожо Насыр Молдо ж.б. ысымдар менен таралган. Ал эми кыргыздарда көбүнесе Апенди деген ат менен белгилүү. Өткөн доорлордо феодалдык төбөлдөр тарабынан аёосуз эзилген, адилетсиздикке дуушарланган көпчүлүк Апендинин образы аркылуу сараң байлар, элдин башын айланткан сараң молдолор, ууру-кескилер менен күрөшүп келишкен. Апендинин жоруктарын, жаңы табылгалар, курч окуялар менен байытышкан. Ал окуяларды угуудан, айтуудан тажашкан эмес. Демек, Апенди элдин сүйүктүү каарманына айланган. Апенди – аябай акылдуу, чукугандай сөз тапкан айлакер, ашкере куудул инсан.

“Баластан” интерактив журналынын редакциясынын Апендинин жоруктарын өзүнүн кичинекей окурмандарына тартуулап жатканы колдоого арзыйт. Ал балдарды жакшы сапатка тарбиялоо менен катар жалкоолук, калпычылык, адепсиздик өңдүү терс жорук-жосундардан качууга чакырат. Көз караштарын кеңейтип, сөз байлыктарын арттырат. Ошондой эле окуяга ылайык тартылган сүрөттөр да балдардын кызыгууларын туудурары шексиз. Демек, китепче өз окурмандарына татыктуу таберик болмокчу, - деп балдар акыны Байтемир Асаналиев баса белгилегендей бөбөктөрдү кызыктырып, өзүнө тартып, ошону менен бирге тарбия берет.