Жорум

VIII республикалык илимий-практикалык симпозиум

14 апреля 2017 г. 13:20 956

VIII республикалык илимий-практикалык симпозиум "“Салттык педагогикалык маданият жана балдар дүйнөсү”.

14-апрелде Бишкек шаарында 2017-жыл “Ыйман, адеп жана маданият жылына”, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун 25 жылдыгына жана анын авторлорунун бири, көрүнүктүү этнопедагог-изилдөөчү Сабыр Иптаровдун 60 жылдыгына арналган “Салттык педагогикалык маданият жана балдар дүйнөсү” аттуу VIII республикалык илимий-практикалык симпозиуму уюштурулууда. Илимий жыйынды Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, “Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду жана Кыргыз Билим берүү академиясы биргеликте уюштурууда.

Мамлекеттик туу, ыйман, адеп түшүнүктөрү акыркы жыйырма жыл ичинде Сабыр Иптаровдун жигердүү эмгегине байланышкан. Биринчиден, окумуштуу Мамлекеттик туунун авторлорунун бири болсо, экинчиден “Ыйман”, “Адеп” сабактарын орто мектептерге предмет катары кирүүсүндө чоң эмгегин жумшаган. “Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду тарабынан 2005-жылдан бери салттуу түрдө жыл сайын уюштурулуп келаткан өлкөдөгү билим берүү тармагындагы көйгөйлүү маселелерди талкууга алган республика илимий симпозумдарды өткөрүүдө өтө зор салымын кошуп келген.

Симпозиумдун аталышы этнопедагог Сабыр Иптаровдун илим дүйнөсүндөгү бүт өмүрлүк ишмердүүлүгү, максаты тилектери менен үндөш. Ал урпактардын өздөрүнүн ата-бабалары кылымдап кыпындан топтогон салт-нарктарынын ээси болуп калышы үчүн «каруусун казык, кара башын токмок кылып», талыкпай изденип иштеп келе жаткан залкар инсандардын бири болгон. Өзү тарабынан жарыяланган 17 илимий-педагогикалык жана окуу-методикалык курал, 9 билим берүү концепциясы, орто мектептер жана ЖОЖдор үчүн 7 окуу программасы жана башка ары салмактуу, ары таасирдүү жазылган макалалары аркылуу салттык маданият менен балдар дүйнөсүнүн ортосунда көпүрө болуу парызын жогорку даражадагы атуулдук жоопкерчилик менен аткарган.

Айтор бири-бири менен кынапташып байланышкан ушундай маселелерди эске алуу менен бул жолку илимий жыйын 2017-жыл “Ыйман, адеп жана маданият жылына” карата Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун 25 жылдыгына жана анын авторлорунун бири, көрүнүктүү этнопедагог-изилдөөчү Сабыр Иптаровдун 60 жылдыгына арналды.

Илимий симпозиумдун темасы салттык педагогикалык маданиятка жана балдар дүйнөсүнүн табиятына негизделип, Кыргызстанды мекендеген калктардын салттык педагогикалык маданияты, жаш муундардын жарандык нарк-насилин, эмгекке, үй-бүлөлүк турмушка даярдыгын калыптандыруунун этнопедагогикалык проблемалары, салттык педагогикалык маданият аркылуу эне тилди, коомдук жана табигый илимдерди окутуу мугалимди этнопедагогикалык жактан даярдоодо колдонуу маселелери талкууланмакчы.

Илимий баяндамаларды кабыл алуу 2016-жылдын ноябрь айында башталып, 2017-жылдын март айында аяктады. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарынан 150дөн ашуун илимий баяндама келген, алардын мазмуну, көтөргөн маселелесинин актуалдуулугу ж.б. жагынан электен өткөрүлүп, 60 дилбаян симпозиумда билдирүү жасоого мүмкүндүк алды. Илимий симпозиумга мамлекеттик, коомдук, маданий, билим берүү кызматкерлери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын ректорлору, окутуучулары, студенттери, кесиптик жана орто мектептердин директорлору жана мугалимдери, белгилүү окумуштуулар, изилдөөчүлөр катышмакчы.

Симпозиумдун баяндамалар жыйнагы китеп түрүндө жарыяланып, билим берүү тармагынын өкүлдөрүнө таратылып берилмекчи. Өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген баяндамачылардын жол кире, тамак-аш жана мейманкана чыгымдары толугу менен “Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду тарабынан каржыланмакчы.

Илимий жыйындын иши эки күнгө созулуп, биринчи күнү ачылышы, пленардык жыйын, секциялык отурумдар болот да, экинчи күнү маданий иш-чаралар менен коштолмокчу.

Эске сала кетчү нерсе, республикалык деңгээлдеги илимий симпозиум 2005-жылдан бери жыл сайын салттуу түрдө “Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду тарабынан колго алынып, уюштурулуп келет.

Симпозиум өтчү жердин дареги:

Бишкек шаары, Байтик баатыр көчөсү 34/1 (“City Hotel” мейманканасы)

Күнү: 14-апрель, саат 09:30, 15-апрель, маданий иш-чаралар